دبستان جاوید

نمایشگاه بازیهای فکری

/post-102

نمایشگاه فرهنگی هنری بازیهای فکری


اولین جلسه تمرینات ورزشی دبستان غیردولتی جاوید

/post-98

تمرینات انتخابی رشته های ورزشی


فیلم آموزش مجسمه سازی

/post-97

فیلم آموزش مجسمه سازی (هدیه جشن تولد دانش آموزان)