بسکتبال

کسب نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال

/post-103

کسب مقام دوم مسابقات بسکتبال در منطقه