لینک های نصب و استفاده از برنامه آموزشی موزاوب

برای آموزش نصب برنامه موزابوک از فایل pdf زیر استفاده نمایید

فایل آموزش برنامه موزابوک-1.pdf را کلیک کنید

لینک دانلود موزابوک از گوگل پلی :( برای موبایل و سیستم اندروید)
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.zengo.mozabook&hl=en&gl=US

لینک دانلود موزابوک از اپ استور :( برای موبایل و سیستم IOS)
https://apps.apple.com/us/app/mozabook/id1142227993

لینک دانلود موزاب وک ویندوز:( برای کامپیوتر و تمام سیستم عامل ها)

*نکته : لطفا نسخه کامل آن که 2 گیگ می باشد را نصب کنید.
https://www.mozaweb.com/mozabook.php?cmd=download

لینک دانلود اجرا کننده صحنه های سه بعدی از گوگل پلی :( برای موبایل و سیستم اندروید)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.mozaik3dviewer&hl=en&gl=US

لینک دانلود اجرا کننده صحنه های سه بعدی از اپ استور :( برای موبایل و سیستم IOS)
https://apps.apple.com/us/app/mozaik3d-3d-animations/id1064850237

لینک ویدئوی آموزش نصب برنامه موزابوک

http://video.mozalearn.ir/Training/Student-Train1/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%201.MP4

لینک ویدئوی آموزش کار برای برنامه موزابوک

http://video.mozalearn.ir/Training/Student-Train2/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B42.MP4