تلاش همکاران برای مقدمات قبل از جشنورود دانش آموزان و دریافت کارت شناسایی و آغاز جشن شکوفه های

 سال تحصیلی 403-402


سخنان استاد ابوالفضل انوشه پور مؤسس محترم مجتمع آموزشی جاوید


اجرای برنامه شاد و مفرح


معرفی همکاران دبستان جاوید


سخنان مدیر محترم دبستان جاوید جناب آقای آرش انوشه پور


معاون محترم آموزشی پیش دبستان و دوره اول دبستان جناب آقای جباری


مشاور محترم مدرسه سرکار خانم بهرام نژاد


کلاس اول الف معلم محترم : سرکار خانم کوهستانی


کلاس اول ب معلم محترم : سرکار خانم قاسمی


کلاس اول ج معلم محترم : سرکار خانم حسینیان


کلاس اول د معلم محترم : سرکار خانم راجی

ان شاالله جشن فارغ التحصیلی دانشگاه پسرهای گلمون