به نام خدا

آن زمان که خداوند آدم ابوالبشر (ع) را بعنوان خلیفه خود در زمین آفرید ، حوّا  را آفرید تا مایه آرامش و آسایش او باشد

زن شد سرچشمه آرامش ، زن مادر شد و شد سرچشمه مهربانی ،

سلام بر تو ای آرامش ازلی و مهربانی ابدی

و فاطمه  (سلام الله علیها)  راکامل ترین زنان عالم آفرید تا سرچشمه باشد برای همه خوبی ها ،  نجابت ها ، ایثار و معصومیت ها

پس بهترین روز برای قدردانی از تمام زنان و مادران عالم روز میلاد فاطمه (س)  است

روزت مبارک و خجسته باد.


دکتر شریعتی فاطمه (س) را در کتاب فاطمه فاطمه است به این صورت وصف می کند:

و من خواستم با چنین شیوه‌ای از فاطمه بگویم، باز درماندم
خواستم بگویم: فاطمه دختر خدیجه بزرگ است دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که: فاطمه دختر محمدۖ است دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که: فاطمه همسر علی است دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که: فاطمه مادر حسنین است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که: فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست.
نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست.

فاطمه ،  فاطمه است…