پذیرایی از دانش آموزان با شیر پاستوریزه برای صرف صبحانه سلامت

به مناسبت روز جهانی غذا ( 23 مهر ) در جمع صمیمی دوستان در مدرسه جاوید