برگزاری جشن روز معلم با حضور اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان به نمایندگی از اولیای محترم برای تقدیر از معلمان دلسوز و تمامی کادر زحمتکش دبستان جاوید