این قهرمانان صاحب مدال و مقام کشوری هستند.

آقای نامدار وزیری در رشته کاراته

آقای حسام باقری در رشته ژیمناستیک

آقای رایان سلیمانی در رشته تکواندو

آقای کاوه مهین زارع در رشته هاکی و اسکیت

آقای پوریا صابرنژاد در رشته ژیمناستیک

آقای آرسام عظیمی در رشته اسکیت و هاکی