جشن بزرگ مبعث حضرت رسول اکرم (ص) با اجرای برنامه های ( اجرای موسیقی ، تئاتر و ... ) و پذیرایی و دریافت عیدی دانش آموزان در دبستان جاوید برگزار شد برگزار شد.