تقدیر وتشکراز دانش آموزان ورزشکار وقهرمان مسابقات وزنه برداری (آقای طاها عرش وزان ) و مسابقات کاراته (آقای آراز علیزاده ) در باشگاه های تهران با اهداء لوح تقدیر وجایزه