لبوی گرم و سرخ تو آخرین روز پاییز به همه بچه ها مزه داد!

اهدای فال حافظ و جوایز و خوراکی یلدایی