ایشان همچنین ضمن در کلاس دوره های تربیت معلم موسسه جاوید حاضر شدند و نکاتی آموزنده حاصل از سالها تجربه خود در حوزه آموزش به دانشجویان ایراد فرمودند.

برای تک تک عزیزانی که عمر گرانمایه خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان ایران زمین می نمایند آرزوی طول عمر و سلامتی و شادکامی داریم.