معرفی فعالیت های دبیرستان دوره اول جاوید برای دانش آموزان پایه ششم دبستان جاوید در تاریخ سه شنبه 30 فروردین ماه توسط مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای ابوالفضل انوشه پور و مشاور تحصیلی دبیرستان جناب آقای ابراهیمی

برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم برای دانش آموزان پایه ششم در محل دبستان در تاریخ چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه